Ξεκινήστε μια νέα ομάδα Βρείτε ομάδες

ΣΥΝΔΕΣΗ

×

Τυπική πρόταση Scegliere come donare alle scuole il 20% dei gettoni di presenza che i consiglieri hanno ricevuto nell'ultimo anno

Dobbiamo decidere insieme tra i modi possibili quale sia quello migliore per donare il 20% dei gettoni di presenza ricevuti dai consiglieri nell'ultimo anno di attività (circa 2700 euro) E' un atto simbolico ma avremmo piacere nel riuscire a fare qualcosa anche di utile e dovremmo individuare a chi destinare questi soldi.

Stakeholders (persone coinvolte)

 • Consiglieri m5s
 • Provveditorato agli studi
 • Professori e figure professionali all'interno degli istituti
 • Studenti, rappresentanti degli studenti,
 • Rappresentanti dei genitori
 • Percorso partecipativo con studenti, docenti e genitori nella devoluzione dei gettoni
 • Data la cifra indirizzare verso interventi manutentivi, o l' acquisto di materiale, informatico

Λύση 1:

La buona politica per la scuola pubblica

 • Destinare i soldili ad un fondo provvisorio in attesa di capire come girarli alle scuole
 • Individuare il livello al quale si intende intervenire (scuola materna, elementare, media)
 • Scelta dell'istituto anche sulla base della effettiva possibilità di risolvere un problema vero
 • Percorso partecipativo con studenti, docenti e genitori nella devoluzione dei gettoni
 • Data la cifra indirizzare verso interventi manutentivi, o l' acquisto di materiale, informatico

Entro settembre dovremmo essere in grado di effettuare la donazione

Consiglieri e provvedittorato

Αυτή η ενότητα δεν έχει ακόμη συνταχθεί. Βοηθήστε τον συντάκτη εισάγοντας μια συνεισφορά!

Αυτή η ενότητα δεν έχει ακόμη συνταχθεί. Βοηθήστε τον συντάκτη εισάγοντας μια συνεισφορά!

Αυτή η ενότητα δεν έχει ακόμη συνταχθεί. Βοηθήστε τον συντάκτη εισάγοντας μια συνεισφορά!

Πιο πρόσφατες | Με περισσότερη αξιολόγηση

Φόρτωση συνεισφορών, παρακαλούμε περιμένετε...

Σημειώστε την συνεισφορά

Μπορείτε να το θέσετε στους συντάκτες της πρότασης ότι αυτή η συνεισφορά δεν περιέχει σχετικές πληροφορίες για να βρείτε μια λύση στην πρόταση.
Αν η συνεισφορά έχει σημειωθεί 3 φορές, οι συντάκτες της πρότασης μπορούν να την διαγράψουν από τη συζήτηση και να την τοποθετήσουν στον φάκελο "θόρυβος".

Non attinente alla discussione o non costruttivo
Duplicato

Έκθεση της συνεισφοράς

Μπορείτε να το θέσετε στον υπεύθυνο της σελίδας ότι αυτή η συνεισφορά παραβιάζει τους νόμους που ισχύουν σήμερα.
Μόλις διαπιστωθεί η παράβαση η συνεισφορά θα πρέπει να αφαιρεθεί. Μην καταχράζεστε αυτό το εργαλείο.

Contenuti commerciali o spam
Pornografia o materiale a carattere esplicitamente sessuale
Incitamento all'odio o violenza
Materiale protetto da copyright
×
Europe
America
Asia
Africa
Oceania
 • Europe
 • France
 • Hungary
 • Italy
 • Deutschland
 • România
 • España
 • Portugal
 • Greece
 • United Kingdom
 • Ireland
 • Serbia (Cyrillic)
 • Serbia (Latin)
 • Serbo-Croatian
 • Bosnian
 • Montenegrin (Latin)
 • Russia
 • USA
 • Brasil
 • Ecuador
 • Chile
 • Argentina
 • Indonesia
 • 中国
 • South Africa
 • Australia
 • New Zealand
×
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more