Ξεκινήστε μια νέα ομάδα Βρείτε ομάδες

ΣΥΝΔΕΣΗ

×

Απλή πρόταση PROGRAMMA M5S LATINA: ISTRUZIONE, CULTURA E INFORMAZIONE

Επιλέξτε νέα απαρτία

1. Debate duration
2. Επιλέξτε μια περίοδος ψηφοφορίας
Select first a debate duration
Ακύρωση
×
Abandoned περισσότερο από 5 χρόνια πριν: 31 Αυγ 2014 στις 02:23 Μ.Μ.

L'istruzione, la cultura e l'informazione sono le fondamenta della democrazia.

Un cittadino poco informato o per niente informato non può
“scegliere” e rimane un consumatore e un elettore passivo.

Un’istruzione curata e “incentivata” fanno la differenza fra
un cittadino consapevole ed una persona all'oscuro e ignara, facilmente plasmabile.

a. INCENTIVARE LA DIFFUSIONE DI INTERNET, nelle scuole di ogni ordine e grado a partire dalla materna.
b. PROMUOVERE E STIMOLARE LA CREAZIONE DI LIBRI DI TESTO AUTOPRODOTTI, sull’esempio del liceo
Majorana di Brindisi (http://www.bookinprogress.it/). Ciò si tradurrebbe in un vantaggio economico per le
famiglie e ci avvicinerebbe al concetto di “scuola pubblica” (quindi nostra).
c. FAVORIRE IN OGNI MODO LA COOPERAZIONE FRA SCUOLA/UNIVERSITA’ E AZIENDE. Pensiamo, ad
esempio, all’esperienza e alle conoscenze dell’Istituto Agrario e come queste potrebbero essere utili se impiegate
“sul campo”.
d. INTRODURRE SUL TERRITORIO COMUNALE RIPETITORI WIMAX, previa valutazione dell’impatto
sull’ambiente e di eventuali rischi da elettrosmog, per un accesso mobile e diffuso alla rete.
e. COLLEGARE, TRAMITE BANDA LARGA, TUTTE LE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE, (e
successivamente anche provinciale e regionale) per favorire la collaborazione e lo scambio di esperienze
educative.
f. FAVORIRE IL RECUPERO DI MATERIALE INFORMATICO DISMESSO, da enti, istituti, aziende e privati.
predisporre un piano che coinvolga gli istituti tecnici elettronici ed informatici pontini, volto a ricondizionare le
apparecchiature informatiche recuperate e ancora funzionanti, e donarle a scuole ed istituti pubblici che ne
necessitino per i laboratori informatici.

Λύση 1:

Descrivere la soluzione da adottare per raggiungere l'obiettivo, indicando tempistiche, risorse necessarie per l'attuazione, eventuali problemi irrisolti.


Φόρτωση συνεισφορών, παρακαλούμε περιμένετε...

Σημειώστε την συνεισφορά

Μπορείτε να το θέσετε στους συντάκτες της πρότασης ότι αυτή η συνεισφορά δεν περιέχει σχετικές πληροφορίες για να βρείτε μια λύση στην πρόταση.
Αν η συνεισφορά έχει σημειωθεί 3 φορές, οι συντάκτες της πρότασης μπορούν να την διαγράψουν από τη συζήτηση και να την τοποθετήσουν στον φάκελο "θόρυβος".

Non attinente alla discussione o non costruttivo
Duplicato

Έκθεση της συνεισφοράς

Μπορείτε να το θέσετε στον υπεύθυνο της σελίδας ότι αυτή η συνεισφορά παραβιάζει τους νόμους που ισχύουν σήμερα.
Μόλις διαπιστωθεί η παράβαση η συνεισφορά θα πρέπει να αφαιρεθεί. Μην καταχράζεστε αυτό το εργαλείο.

Contenuti commerciali o spam
Pornografia o materiale a carattere esplicitamente sessuale
Incitamento all'odio o violenza
Materiale protetto da copyright
×
Europe
America
Asia
Africa
Oceania
 • Europe
 • France
 • Hungary
 • Italy
 • Deutschland
 • România
 • España
 • Portugal
 • Greece
 • United Kingdom
 • Ireland
 • Serbia (Cyrillic)
 • Serbia (Latin)
 • Serbo-Croatian
 • Bosnian
 • Montenegrin (Latin)
 • Russia
 • USA
 • Brasil
 • Ecuador
 • Chile
 • Argentina
 • Indonesia
 • 中国
 • South Africa
 • Australia
 • New Zealand
×
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more