Ξεκινήστε μια νέα ομάδα Βρείτε ομάδες

ΣΥΝΔΕΣΗ

×

Τυπική πρόταση Discussione del programma per le prossime Comunali - ISTRUZIONE

Θέστε το εκ νέου στην διαβούλευση

Επιλέξτε νέα απαρτία

1. Debate duration
2. Επιλέξτε μια περίοδος ψηφοφορίας
Select first a debate duration
Ακύρωση
×
Abandoned σχεδόν πριν από 6 χρόνια: 20 Δεκ 2013 στις 07:57 Μ.Μ.

Monitorare e correggere gli effetti della crisi economica internazionale sull'equità d'accesso alle strutture per l’infanzia e scolastiche di competenza comunale (Cioè farlo e farlo davvero!!!)

I punti riportati sono stati stilati utilizzando il programma del M5S nazionale ed i programmi per le amministrative del M5S di alcuni comuni.

I risultati della revisione saranno utilizzati per stilare il programma definitivo per le prossime elezioni amministrative del Comune di Firenze

Λύση 1: Didattica - Amministrazione

 • Graduale abolizione dei libri di scuola stampati, e quindi la loro gratuità, con l'accessibilità via Internet in formato digitale.
 • Insegnamento obbligatorio della lingua inglese dalla scuola d’infanzia.
 • Revisione e raggiungimento della parità tra Aziende, Istituti di istruzione secondaria e Università per facilitare l'ingresso dei Giovani nel Mondo del lavoro.

Risorse necessarie e loro reperimento

Sono da reperire i fondi per la digitalizzazione e per coprire i costi degli e-books, gli insegnanti di inglese, le risorse che si occupino della mediazione tra scuole ed aziende

Aspetti etici, ambientali, sociali

Ritorno alla scuola pubblica e per tutti

Αυτή η ενότητα δεν έχει ακόμη συνταχθεί. Βοηθήστε τον συντάκτη εισάγοντας μια συνεισφορά!

Αυτή η ενότητα δεν έχει ακόμη συνταχθεί. Βοηθήστε τον συντάκτη εισάγοντας μια συνεισφορά!

Λύση 2: Informazione

 • Dotazione obbligatoria di Internet in tutte le strutture scolastiche gestite dal comune di Firenze.
 • Liste di attesa pubbliche e anche online; Istituzione di centri scolastici per la creazione di graduatorie anche online per gli ambiti di competenza costantemente aggiornati.

Risorse necessarie e loro reperimento

Sono da reperire i dati su quanto attualmente disponibile ed i fondi

Aspetti etici, ambientali, sociali

Trasparenza e adeguamento alle esigenze didattiche

Αυτή η ενότητα δεν έχει ακόμη συνταχθεί. Βοηθήστε τον συντάκτη εισάγοντας μια συνεισφορά!

Αυτή η ενότητα δεν έχει ακόμη συνταχθεί. Βοηθήστε τον συντάκτη εισάγοντας μια συνεισφορά!

Λύση 3: Economia

 • Verifica di qualsiasi rapporto di finanziamento pubblico a scuole private.
 • Mappatura e messa a bilancio del Comune delle opere di riqualificazione e ricostruzione delle scuole con finanziamenti sicuri e non a Codice 14. Impegno a reperire fondi di provenienza regionale e nazionale, nonché Europea a copertura di queste voci di bilancio.
 • Defiscalizzazione delle donazione e contributi versate a favore dell’adeguamento e messa a norma delle strutture scolastiche comunale.

Risorse necessarie e loro reperimento

Sono da reperire i dati su quanto attualmente disponibile ed i fondi.

Da verificare quanto le proposte inserite possono portare in tal senso.

Aspetti etici, ambientali, sociali

La scuola è veramente un bene di tutti: eliminare i privilegi di cui godono le scuole private.

Utilizzo dei fondi europei già disponibili ma non utilizzati.

Αυτή η ενότητα δεν έχει ακόμη συνταχθεί. Βοηθήστε τον συντάκτη εισάγοντας μια συνεισφορά!

Αυτή η ενότητα δεν έχει ακόμη συνταχθεί. Βοηθήστε τον συντάκτη εισάγοντας μια συνεισφορά!

Λύση 4: Stato e Cittadini

 • Azzeramento delle esternalizzazioni.
 • Verifica dell’attuazione dell’applicazione delle norme sulla Sicurezza in tutte le strutture scolastiche con esercitazioni.
 • Sviluppo, supporto e diffusione dell’istruzione online per tutti gli studenti attestanti, la difficoltà di spostamento. Integrazione con attività in presenza, ove possibile.
 • Valutazione dell’applicazione del progetto “Adotta uno studente”.

Risorse necessarie e loro reperimento

Sono da reperire i dati su quanto attualmente disponibile ed i fondi.

Da verificare quanto le proposte inserite possono portare in tal senso.

Aspetti etici, ambientali, sociali

Migliorata qualità delle strutture scolastiche

Accoglienza degli studenti nella cultura fiorentina.

Αυτή η ενότητα δεν έχει ακόμη συνταχθεί. Βοηθήστε τον συντάκτη εισάγοντας μια συνεισφορά!

Αυτή η ενότητα δεν έχει ακόμη συνταχθεί. Βοηθήστε τον συντάκτη εισάγοντας μια συνεισφορά!

Λύση 5: Salute - Ambiente - Sicurezza

 • Campagna di sensibilizzazione sulle principali patologie dello sviluppo del bambino.
 • Rispetto della normativa sull’uso specifico di prodotti O.G.M. free.
 • Campagna di sensibilizzazione sui rischi potenziali nell’uso degli O.G.M.
 • Promuovere stili di vita salutari e scelte di consumo consapevoli per sviluppare l'autogestione della salute (operando sui fattori di rischio e di protezione delle malattie). Informare sulla prevenzione primaria (alimentazione sana, attività fisica, astensione dal fumo).
 • Erogatori di acqua all’interno degli istituti.
 • Recuperare e mantenere spazi verdi, cortili e palestre.

Risorse necessarie e loro reperimento

Reperimento dei fondi ed individuazione delle risorse già esistenti e di quelle necessarie per l'attuazione.

Aspetti etici, ambientali, sociali

Far capire l'importanza di uno stile di vita sano per la salute.

​rendere partecipi i bambini ed i loro genitori dell'importanza e della qualità dell'acqua pubblica.

Αυτή η ενότητα δεν έχει ακόμη συνταχθεί. Βοηθήστε τον συντάκτη εισάγοντας μια συνεισφορά!

Αυτή η ενότητα δεν έχει ακόμη συνταχθεί. Βοηθήστε τον συντάκτη εισάγοντας μια συνεισφορά!

Λύση 6: Trasporti

Αυτή η ενότητα δεν έχει ακόμη συνταχθεί. Βοηθήστε τον συντάκτη εισάγοντας μια συνεισφορά!

Risorse necessarie e loro reperimento

Αυτή η ενότητα δεν έχει ακόμη συνταχθεί. Βοηθήστε τον συντάκτη εισάγοντας μια συνεισφορά!

Aspetti etici, ambientali, sociali

Αυτή η ενότητα δεν έχει ακόμη συνταχθεί. Βοηθήστε τον συντάκτη εισάγοντας μια συνεισφορά!


Φόρτωση συνεισφορών, παρακαλούμε περιμένετε...

Σημειώστε την συνεισφορά

Μπορείτε να το θέσετε στους συντάκτες της πρότασης ότι αυτή η συνεισφορά δεν περιέχει σχετικές πληροφορίες για να βρείτε μια λύση στην πρόταση.
Αν η συνεισφορά έχει σημειωθεί 3 φορές, οι συντάκτες της πρότασης μπορούν να την διαγράψουν από τη συζήτηση και να την τοποθετήσουν στον φάκελο "θόρυβος".

Non attinente alla discussione o non costruttivo
Duplicato

Έκθεση της συνεισφοράς

Μπορείτε να το θέσετε στον υπεύθυνο της σελίδας ότι αυτή η συνεισφορά παραβιάζει τους νόμους που ισχύουν σήμερα.
Μόλις διαπιστωθεί η παράβαση η συνεισφορά θα πρέπει να αφαιρεθεί. Μην καταχράζεστε αυτό το εργαλείο.

Contenuti commerciali o spam
Pornografia o materiale a carattere esplicitamente sessuale
Incitamento all'odio o violenza
Materiale protetto da copyright
×
Europe
America
Asia
Africa
Oceania
 • Europe
 • France
 • Hungary
 • Italy
 • Deutschland
 • România
 • España
 • Portugal
 • Greece
 • United Kingdom
 • Ireland
 • Serbia (Cyrillic)
 • Serbia (Latin)
 • Serbo-Croatian
 • Bosnian
 • Montenegrin (Latin)
 • Russia
 • USA
 • Brasil
 • Ecuador
 • Chile
 • Argentina
 • Indonesia
 • 中国
 • South Africa
 • Australia
 • New Zealand
×
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more